1. Pokoje są dostępne do zakwaterowanie od 14.00 do następnego dnia do godziny 11:00

2. Niezwłocznie po przyjeździe Gość jest zobowiązany do okazania dokumentu tożsamości lub paszportu i podpisania formularza zameldowania w recepcji.

3. W przypadku odmowy okazania dokumentu tożsamości, aparthotel może odmówić udostępnienia zakwaterowania Gości.

4. Podczas odprawy aparthotel może zażądać wypełnienia formularza szkód bezpieczeństwa i obciążenia / zablokowania środków zgodnie z polityką szkód bezpieczeństwa.

5. Gość zobowiązany jest opuścić pokój do godziny 11:00. Po tym czasie naliczana jest opłata w wysokości 50 PLN, którą gość zobowiązuje się zapłacić. Po wcześniejszym uzgodnieniu z recepcją późnego wymeldowania nie zostanie pobrana żadna opłata.

6. Gość musi poinformować recepcjonistę o wymeldowaniu i przewidywanym czasie wymeldowania. 

1. Aparthotel może odmówić udostępnienia zakwaterowania Gości, którzy naruszają Regulamin w B & B La Fontaine, niszcząc własność Aparthotelu, rzeczy innych gości lub utrudniając / szkodząc innym gościom, personelowi Aparthotelu i Restauracji lub innym osobom..

2. W przypadku uszkodzenia lub podejrzanego zdarzenia Goście zobowiązani są do niezwłocznego poinformowania recepcji aparthotelu.

3. Goście ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie szkody wyrządzone w nieruchomości podczas pobytu w aparthotelu – kwota ta sięga do wysokości kwoty należnej nawet do 2,000 PLN 

4. Aparthotel zastrzega sobie możliwość obciążenia karty klienta w celu pokrycia ewentualnych szkód. 

1. Aparthotel świadczy usługi zgodnie ze swoją polityką i standardami. W przypadku jakiejkolwiek reklamacji Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie jej w recepcji aparthotelu, co umożliwia natychmiastową reakcję. 

2. Aparthotel jest zobowiązany do zapewnienia: za. Warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa, b. Bezpieczny pobyt, w tym bezpieczeństwo danych osobowych gościa, do. Profesjonalna i uprzejma obsługa,

1. Goście zobowiązani są do zachowania godziny policyjnej od 22:00 do 7:00.

 2. W przypadku jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudnić innym gościom aparthotelu podczas godziny policyjnej, aparthotel może interweniować, powiadamiając Policję lub Straż Miejską.

 3. Aparthotel może również anulować umowę zakwaterowania Gościa, który podejmuje wszelkie działania, które przysparzają niedogodności innym gościom Aparthotelu. 

1. Ze względów bezpieczeństwa za każdym razem, gdy opuszczasz pokój, Gość jest zobowiązany do prawidłowego zamknięcia drzwi. 

2. Gość ponosi materialną odpowiedzialność za jakiekolwiek uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu i urządzeń technicznych powstałe z winy Gościa lub z winy odwiedzających go osób. Aparthotel zastrzega sobie prawo do obciążenia karty kredytowej Gościa za szkody powstałe po jego wyjeździe, zgodnie z polityką depozytową. 

3. Ze względu na bezpieczeństwa przeciwpożarowego stosowanie grzejników i innych urządzeń nie zawartych w wyposażeniu pokoju jest zabronione. W przypadku nieuzasadnionego alarmu pożarowego Gość zostanie obciążony kosztami interwencji nałożonej przez Straż Pożarną i Policję. 

4. Palenie w Aparthotelu jest surowo zabronione. Nieprzestrzeganie powyższego spowoduje nałożenie kary pieniężnej.